Privacy verklaring

Zenn Coaching en Onderwijs, gevestigd te Potakker 1 1822 RN Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoongegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt middels het contactformulier. De persoonsgegevens welke wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige gegevens welke u actief verstrekt via bijvoorbeeld correspondentie.

Gevoelige informatie die wij verwerken

Wij kunnen de volgende bijzondere en/of gevoelige informatie van u verwerken:
– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken hebben de volgende doelen:
– Informeren over wijzigingen in diensten
– Contact op te nemen inzake onze dienstverlening
– Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor de belastingaangifte en de verdere verplichtingen hiervan
– Het afhandelen van betalingen

Persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijn, minimaal 7 jaar. De gegevens worden opgeslagen op een plek waar derden geen toegang tot hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstreken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zenn Coaching en Onderwijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zenncoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zenn Coaching en Onderwijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

Zenn Coaching en Onderwijs
Potakker 1 1822 RN Alkmaar
info@zenncoaching.nl
0611913357
www.zenncoaching.nl