JaMaRa rekencoach

De JaMaRa rekenmethode start bij de basis. Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij deze methode. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen beheersen:

  • Hoeveelheids- en getalbegrip.
  • Getalstructuur.
  • Automatiseringsvaardigheden.
De JaMaRa rekenmethode leert het kind de juiste denkstrategie aan om tot rekenen te komen: ‘hoe wordt er gedacht?!’
 
De methode werkt met de volgende uitgangspunten:
 
  • Eén eenduidige strategie; de rijgmethode en hierdoor te gebruiken naast elke rekenmethode.
  • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind; starten met het eigen lijf, van het tellen op vingers afstappen, splitsingen leren automatiseren door te voelen en ervaren en bewegend het werkgeheugen trainen.
  • Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
  • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten.
  • Zo min mogelijk talige rekenactiviteit.
  • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen.
  • Op de juiste wijze leren automatiseren.
In de eerste sessie zal ik ‘onderzoek’ doen. Ik kijk naar verschillende onderdelen die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.
Vervolgens bespreken wij de uitkomsten, stellen wij doelen en een handelingsplan op.
 
Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. 
Bij JaMaRa is het de bedoeling dat uw kind één keer in de twee/drie weken terugkomt om te laten zien wat hij/zij kan en om eventueel verder te gaan naar het volgende niveau.
Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er één tot twee keer geoefend worden. Dit duurt tussen de vijf tot tien minuten per keer.

 

Neem vrijblijvend contact op met Zenn Coaching en Onderwijs