Bijles / Remedial Teaching

Door mijn  achtergrond als leerkracht en mijn werk op scholen, kan ik met de lesstof goed aansluiten bij de schoolse methodes, CITO’s en gevraagde einddoelen. 

Rekenen

Ik leer het kind terug te vallen op de basisstrategieën van het rekenen.

Begrijpend lezen

‘Hoe pak je zo’n tekst nu eigenlijk aan?’
Samen zullen we de verschillende teksten behandelen op het juiste niveau.

Technisch lezen

Als leesconsulent ken ik de technieken om het technisch leesniveau, DMT en de motivatie omhoog te krijgen.

Spelling en Taal

Samen gaan wij aan de slag met grammatica en spellingregels.

Neem vrijblijvend contact op met Zenn Coaching en Onderwijs